Nánar um Heilsugæsluna í Urðarhvarfi

Heilsugæsla Reykjavíkur ehf gerði samning við Sjúkratryggingar Íslands um rekstur heilsugæslustöðvar samkvæmt útboði Ríkiskaupa og hóf starfssemi þann 01.08.2017 í Urðarhvarfi 14. Ákveðið var að vinna undir sömu merkjum og Heilsuvernd og kalla stöðina Heilsuvernd Heilsugæsla.

Markmið heilsugæslustöðvarinnar eru að veita góða þjónustu og stuðla að snemmbæru inngripi sjúkdóma. Sérstök  áhersla er lögð á forvarnir, lífsstíl, mataræði og hreyfingu og teymisvinnu fagaðila á stöðinni með þetta að leiðarljósi.

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður sjúklinga á öllum aldursskeiðum.

Áhersla er á ungbarna og mæðravernd, sálfræðiþjónustu, notkun hreyfiseðla í þessum tilgangi. Þá mun stöðin sérhæfa sig í umönnun aldraðra og heilsugæslu þeirra, með það að markmiði að bæta lífsgæði þeirra.

Rafræn samskipti í gegnum Heilsuveru.is eru snar þáttur í þjónustu við skjólstæðinga stöðvarinnar og eru þeir hvattir til að nýta sér það kerfi varðandi skilaboð, lyfjaendurnýjanir og tímabókanir.

Jafnlaunavottun – Heilsugæslan hefur hlotið jafnlaunavottun

6. desember 2023

Heilsuvernd og öll fyrirtæki í samstæðunni, Heilsuvernd Heilsugæslan Urðarhvarfi (Heilsugæsla Reykjavíkur), Heilsuvernd Hjúkrunarheimili og Heilsuvernd á Vífilsstöðum hafa hlotið Jafnlaunavottun sem byggir á jafnlaunastaðli ÍST85-2012.

Staðallinn tryggir fagleg vinnubrögð sem fyrirbyggja beina og óbeina mismunun. Heilsuvernd hefur komið sér upp stjórnunarkerfi sem tryggir að málsmeðferð og ákvörðun í launamálum byggist á málefnalegum sjónarmiðum og felur ekki í sér kynbundna mismunun.

Vottunarskírteini: Heilsuvernd samstæðan, Heilsuvernd Heilsugæslan Urðarhvarfi (Heilsugæsla Reykjavíkur)

Jafnlaunavottun Heilsuvernd samstæðaJafnlaunavottun Heilsuvernd Heilsugæslan Urðarhvarfi