Gjaldskrá fyrir ósjúkratryggða

Komur
Fyrir komu á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 9.300 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð vegna mæðra- og ungbarnaverndar, 9.300 kr.
Fyrir komu á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma,
þ.e. milli kl. 16:00 og 8:00 og á laugardögum og helgidögum, 13.800 kr.

Vitjanir
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð á dagvinnutíma, 19.900 kr.
Fyrir vitjun læknis á heilsugæslustöð utan dagvinnutíma, 24.700 kr.
Fyrir vitjun annarra en lækna á heilsugæslustöð, 10.100 kr.

Önnur þjónusta
Auk komugjalda skulu ósjúkratryggðir greiða fyrir aðra þjónustu sem hér segir:
Þungunarpróf 790 kr.
Streptokokkarannsóknir 920 kr.
CRP (C-reaktíft prótein) 1.100 kr.
HbA 1c (glýkosýlerað hemóglóbín) 2.100 kr.
Lyfjaleit í þvagi 2.700 kr.
Berklapróf – Mantoux (Tuberkulin) sjá gjaldskrá sem er uppfærð mánaðarlega