Gjöld fyrir læknisvottorð

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 625 kr.
 • Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 666 kr.
 • Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar), 1.435 kr.
 • Vottorð vegna heimahjúkrunar, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna sjúkranudds, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.435 kr.
 • Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.435 kr.
 • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.435 kr.
 • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.050 kr.
 • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.050 kr.
 • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.050 kr.
 • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.050 kr.
 • Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.050 kr.
 • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs 2.050 kr.
 • Vottorð til skattayfirvalda, 2.050 kr.
 • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.050 kr.
 • Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.050 kr.
 • Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.050 kr.
 • Vottorð vegna byssuleyfis, 5.740 kr.
 • Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 5.740 kr.
 • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs), 5.740 kr.

Fyrir eftirfarandi vottorð skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.818 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

 • Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða.
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða.
 • Vottorð til lögmanna og tryggingarfélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu, sýslumanna.
 • Vottorð vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis.
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila (skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð).

Greiðslur vegna vottorða fara ekki í afsláttarstofn