Gjöld fyrir læknisvottorð

Þessi gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022.

Gjöld fyrir læknisvottorð í heilsugæslu.

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Bólusetningarvottorð útprentað: Komugjald/500 kr
 • Bólusetningarvottorð gulabókin: 1.511 kr
 • Bólusetningarvottorð nýr stimpill í gula bók: Komugjald/500 kr
 • Vottorð um fjarvist úr skóla: 658 kr
 • Áverkavottorð: 1.511 kr
 • Vottorð vegna beiðni um þjálfun: 1.511 kr
 • Vottorð vegna öflunar hjálpartækja: 1.511 kr
 • Vottoð vegna lengingar fæðingarorlofs: 1.511 kr
 • Vottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar): 1.511 kr.
 • Vottorð vegna heimahjúkrunar: 1.511 kr.
 • Vottorð vegna vistunar sjúklings erlendis: 1.511 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini: 1.511 kr.
 • Vottorð vegna sjúkradagpeninga: 1.511 kr.
 • Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands: 1.511 kr.
 • Vottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða: 1.511 kr.
 • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.511 kr.
 • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda: 2.158 kr.
 • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða: 2.158 kr.
 • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini: 2.158 kr.
 • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.158 kr.
 • Vottorð vegna dagmóðurstarfa: 2.158 kr.
 • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs: 2.158 kr.
 • Vottorð til skattayfirvalda: 2.158 kr.
 • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis: 2.158 kr.
 • Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar: 2.158 kr.
 • Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra: 2.158 kr.
 • Vottorð vegna byssuleyfis: 6.042 kr.
 • Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis: 6.042 kr.
 • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs): 6.042 kr.
 • Vottorð vegna þungunarrofs og ófrjósemisaðgerða: 5.072 kr fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða: 5.072 kr fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur
 • Vottorð vegna framlengingar á örorkubótum til lífeyrissjóða: 2.158 kr.
 • Vottorð til lögmanna og tryggingafélaga vegja sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu eða sýslumanna: 5.072 kr fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
 • Vottorð vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis: 5.072 kr fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila t.d. skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð: 5.072 kr fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

Greiðslur vegna vottorða fara ekki í afsláttarstofn