Gjöld fyrir læknisvottorð

 • Vottorð vegna fjárhagslegrar aðstoðar við fötluð og sjúk börn, 0 kr.
 • Vottorð vegna endurhæfingarlífeyris, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna lífeyristrygginga, 0 kr.
 • Örorkuvottorð vegna slysatrygginga, 0 kr.
 • Vottorð um fjarvistir nemenda úr skólum, 630 kr.
 • Framhaldsvottorð vegna slysatrygginga, 650 kr.
 • Áverkavottorð vegna slysatrygginga, 1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna beiðni um þjálfun, 1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna öflunar hjálpartækja, 1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna lengingar fæðingarorlofs, 1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna hreyfihömlunar (uppbót v. reksturs bifreiðar),        1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna heimahjúkrunar, 1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna vistunar sjúklings erlendis, 1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna umsóknar um lyfjaskírteini, 1.500 kr.
 • Vottorð vegna sjúkranudds, 1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna sjúkradagpeninga, 1.500 kr.
 • Læknisvottorð vegna ferðakostnaðar innanlands, 1.500 kr.
  • Vottorð vegna umsóknar um styrk og uppbót til kaupa á bifreið fyrir fatlaða, 1.500 kr.
  • Vottorð vegna bóta úr slysa- og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, án greinargerðar, 1.500 kr.
  • Vottorð um fjarvistir til atvinnurekenda, 2.100 kr.
  • Vottorð um heilsufar nemenda til skóla, leikskóla og sumarbúða, 2.100 kr.
  • Vottorð um ónæmisaðgerðir og alþjóðaónæmisskírteini, 2.100 kr.
  • Vottorð um undanþágu til bílbeltanotkunar, 2.100 kr.
  • Vottorð vegna dagmóðurstarfa, 2.100 kr.
  • Vottorð vegna endurgreiðslu ferðakostnaðar, s.s. ferðarofs 2.100 kr.
  • Vottorð til skattayfirvalda, 2.100 kr.
  • Vottorð vegna veitingar ökuleyfis, 2.100 kr.
  • Vottorð um heilsufar einstaklinga til félagsþjónustunnar og annarra stofnunar, 2.100 kr.
  • Vottorð um heilsufar kjörforeldra, stuðningsforeldra og fósturforeldra, 2.100 kr.
  • Vottorð vegna byssuleyfis, 5.600 kr.
  • Vottorð vegna skóla og sumarbúða erlendis, 5.600 kr.
  • Vottorð um heilsufar eða vinnufærni vegna umhverfis eða atvinnu, þ.m.t. vegna atvinnuréttinda (meiraprófs), 5.600 kr.

Fyrir eftirfarandi vottorð skal miða við hversu langan tíma það tekur lækni að gera vottorðið og skal greiða 4.900 kr. fyrir hverjar byrjaðar 20 mínútur.

 • Vottorð vegna fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða.
 • Vottorð vegna umsókna um örorkubætur til lífeyrissjóða.
 • Vottorð til lögmanna og tryggingarfélaga vegna sjúkdóma eða slysa, til tryggingafélaga vegna líf- og sjúkdómatrygginga eða umsókna um örorkubætur eða ættleiðingu, til lögreglu, sýslumanna.
 • Vottorð vegna dvalar- og/eða atvinnuleyfa hér á landi og dvalar eða starfa erlendis.
 • Ítarlegt vottorð um heilsufar einstaklings vegna beiðni þriðja aðila (skóla, atvinnurekanda, sjómannavottorð).

Greiðslur vegna vottorða fara ekki í afsláttarstofn