Helstu þjónustuþættir

Heilsuvernd er viðurkenndur heildstæður þjónustuaðili á sviði heilsu- og vinnuverndar hjá Vinnueftirliti Ríkisins. Við stuðlum að auknu heilbrigði einstaklinga, gæðum og öryggi vinnustaða með því að koma á skipulögðu innra vinnuverndarstarfi hjá viðskiptavinum og efla þekkingu og nýja hugsun hjá stjórnendum og starfsmönnum um heilsu- og vinnuverndarmál.

Markmið vinnuverndarstarfs er að sérhverjum starfsmanni líði vel í vinnunni og að hver og einn fari ávallt heill heim frá vinnu.

Heilsuvernd og EFLA Verkfræðistofa eru í öflugu samstarfi hvað alla þætti heilsu og vinnuverndar snertir og getum við tryggt heildarlausnir á þessu sviði fyrir þau fyrirtæki sem eftir því leita.

Það sem skilgreinir fyrirtæki með öflugt innra starf:

 • Skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði/áhættumat er til staðar og unnið kerfisbundið samkvæmt henni
 • Öryggisnefnd, öryggisvörður og öryggistrúnaðarmaður eru til staðar
 • Vinnuslys, óhöpp og hættutilvik eru skráð, greind og nýtt í forvarnaskyni
 • Starfsmenn fá viðeigandi þjálfun og leiðbeiningar, skráning þjálfunar er til staðar
 • Fyrirliggjandi eru leiðbeiningar og verklagsreglur um notkun varasamra efna og tækja
 • Reglubundið eftirlit er með vélum og tækjum
 • Reglulegar skoðunarferðir um fyrirtækið og öryggisþættir rýndir
 • Tillit er tekið til vinnuumhverfissjónarmiða við hönnun og skipulagningu
 • Utanaðkomandi aðilar eru upplýstir um kröfur fyrirtækisins m.t.t. vinnuaðstæðna og heilsuverndar
 • Fulltrúi yfirstjórnenda er með í öryggisnefndinni
 • Fyrirtækið aflar utanaðkomandi aðstoðar í vinnuverndarstarfinu eftir þörfum
 • Fyrirtækið hefur skýra vinnuumhverfisstefnu

Heilsuvernd getur veitt aðstoð við að stuðla að bættu öryggis-, heilsu- og vinnuverndarstarfi

Hver er tilgangurinn með skipulögðu öryggis- og vinnuverndarstarfi?

 • Góð stjórnun öryggismála felur í sér skipulagða nálgun í daglegri vinnu – framleiðni eykst í kjölfarið.
 • Uppfylla lög, reglur og kröfur
 • Hættur við vinnuna og örugg vinnubrögð eru skilgreind
 • Úrbætur eru greindar og settar í ferli
 • Uppfylltar eru siðferðislegar og samfélagslegar skyldur sem snúa að því að hlúa að starfsmönnunum
 • Starfsmenn geta sjálfir haft áhrif á eigið öryggi og eignast hlut í skipulagningu
 • Ánægður og öruggur starfsmaður er góður starfsmaður.

Nánari upplýsingar fást í síma 510 6500 eða með tölvupósti á netfangið: hv@hv.is

HAFÐU SAMBAND

Einni er hægt að senda okkur línu á hv@hv.is eða hringja í síma 510 6500.