Helstu þjónustuþættir

Frá árinu 1987 hefur Heilsuvernd rekið símaþjónustuver þar sem hjúkrunarfræðingar hafa umsjón með skráningu veikindafjarvista og veita starfsmönnum fyrirtækja ráðgjöf í veikindum. Markmið þjónustunnar er að efla heilbrigði og vellíðan starfsmanna og veita fyrirtækjum yfirsýn yfir veikindamynstur vinnustaðarins þannig að hugsanlega megi bregðast við heilsuspillandi aðstæðum. Fjarvistaskráningin kemur í stað hefðbundinna læknisvottorða og hefðbundins trúnaðarlæknakerfis en starfsmenn leita almennt áfram til síns heimilislæknis til meðhöndlunar.

Starfsmenn hafa ávallt aðgengi að heilbrigðisstarfsfólki Heilsuverndar til ráðgjafar á símatíma jafnvel þó ekki sé um veikindafjarvist að ræða.

Opnunartími heilbrigðisráðgjafar hjúkrunarfræðinga og skráning vegna veikindafjarvista er alla virka daga frá kl. 8:30 til 15:30 og eru starfsstöðvar í Reykjavík og á Akureyri.

Þjónustuþættir:

  • Fjarveruskráning : símatími hjúkrunarfræðinga kl. 8:30-15:30 alla virka daga.
  • Utan almenns opnunartíma getur vaktavinnufólk tilkynnt veikindi allan sólarhringinn gegnum talhólf. Skráning fjarvistar fullfrágengin eftir símtal hjúkrunarfræðings til starfsmanns næsta virka dag.
  • Ráðgjöf til starfsfólks í veikindum.
  • Ráðgjöf til starfsfólks um heilbrigðismál og heilsuvernd til starfsmanns og fjölskyldu hans vegna hvers kyns heilsutengdra fyrirspurna.
  • Aðgengi starfsmanna að hjúkrunarfræðingi í læknamóttöku.
  • Aðgengi að trúnaðarlækni í málum starfsmanna gerist þess þörf.

 

  • Heilsupistlar sendir út reglubundið til fyrirtækis / starfsmanna með hvatningu og fræðslu um ýmis mál tengd heilsuvernd, vinnuvernd og öryggi.
  • Yfirlit / vottorð staðfestra fjarvista starfsmanna – yfirlitsskýrslur sendar í tengslum við launatímabil og/eða eftir þörfum, höfð til hliðsjónar við greiðslu veikindadaga.
  • Greining og mat á fjarvistum starfsmanna fyrirtækja. Ítarlegar skýrslur með tölulegum upplýsingum unnar úr gagnagrunni Heilsuverndar
  • Reglubundnir fundir með stjórnendum